Ongelijke kansen

Kansen. Er wordt veel over gepraat in het onderwijs. Het gaat echter niet om ‘kansen’, maar om ‘gelijke kansen’. Sommige leerlingen hebben immers meer kansen nodig dan anderen, omdat ze er al minder hadden.

Kansen bieden kent dus geen vast format. Ongelijke kansen zijn nodig.